• Sobre Laura Ferrer

   • “Els anys d’experiència, l’entrega i dedicació, així com les oportunitats brindades en els companyies de les que hem format part, han permès que avui aquest projecte empresarial sigui possible”.

   • Laura Ferrer
   • “Ens entusiasmen les marques, les companyies, però sobretot les persones, i, en aquest teixit infinit, ens dediquem a crear nous conceptes de Comunicació i Màrqueting, estratègies i accions que ens permetin créixer globalment, com a negoci, com a individus i com a societat.”

    “Comptem amb els millors especialistes i col·laboradors en cadascuna dels àmbits on operem.”

    “En un entorn caracteritzat principalment per la inestabilitat i fragilitat, és responsabilitat de les companyies, i especialment de les persones implicades en temes de comunicació i màrqueting, el transmetre una línia argumental sòlida, transparent, esperançadora i constructiva. “

   • Tenim com a missió oferir un servei integral de detecció d’oportunitats, implementació i seguiment d’estratègies i accions que facilitin les sinergies pròpies del negoci i vehiculin les potencialitats en èxits.

    La nostra visió és contribuir en la responsabilitat de l’empresa de defensar i mantenir la seva essência utilitzant les eines de comunicació i màrqueting de forma honesta, productiva i “exemplificadora”. Només així, es garanteix l’èxit de la pròpia organització, dels membres que la
    formen i s’avança en un entorn social psicològicament sà i equilibrat, amb inquietuds clares de positivisme i creixement.

   • Laura Ferrer és Llicenciada en Psicologia i Postgrau en Psicocretivitat per la UAB. Ha desenvolupat la seva carrera professional en el àmbit de la Comunicació i el Màrqueting en companyies de primer nivell, de projecció nacional i internacional. Actualment pivota aquest projecte de consultoria estratègica que té com a objectiu complementar les àrees de màrqueting de l’empresa o bé operar com a departament de màrqueting extern.